skip to Main Content

Inter Akaunt Konsalting është gjithmonë në kërkim të personave të rinj, të talentuar dhe ambiciozë, të interesuar që t’i bashkëngjiten ekipit tonë. Nëse keni dëshirë të tillë, mund ta na dërgoni rezymenë tuaj në interakaunt@gmail.com dhe ajo do të shqyrtohet për vendin e ardhshëm të lirë.

Nëse jeni studentë, dhe dëshironi që ta zgjeroni dijen tuaj praktike, mund t’i bashkëngjiteni ekipit tonë për një kohëzgjatje prej një muaji (mësim praktik njëmujor). Në shkruani në interakaunt@gmail.com duke na dërguar rezymenë tuaj dhe referencë nga institucioni i arsimit të lartë ku studioni, Ju presim!

Back To Top