skip to Main Content

Me qëllim që të jemi në mundësi për t’ju dhënë çmim të përafërt për nevojën tuaj, ju lutemi t’i plotësoni fushat e formularit në këtë link.

TË DHËNA TË PËRGJITHSHME / Për JU, Ndërmarrja juaj

* - fusha të detyrueshme

* Burimi i kapitalit të ndërmarrjes:
VendasI huaj

* Numri i të punësuarve:


* Firmë e re:
pojo

* Firmë ekzistuese:
pojo

* Lloji i tatimpaguesit:
mujortremujorvjetor

* Punimi material:
pojo

* Prodhim:
pojo

Numri i faturave hyrëse në muaj:


Numri i faturave dalëse në muaj:


Nevojë për automatizim të proceseve me module tek klienti:


* Zgjidhni një ose më shumë shërbime për të cilat jeni të interesuar:
KontabilitetKontabilitet + Shërbime AdministrativeСметководство со финансиско право и даночно советувањеAnalizë financiareИнтерна ревизијаKontrollim financiarShërbime AdministrativeShërbime të tjera (nëse zgjidhet kjo, në fushën më poshtë të shpjegohet në mënyrë të detyrueshme shërbimi që është i nevojshëm)

Shkruani përshkrim të shkurtër të shërbimit:

Të dhëna për kontakt:

*Emri i ndërmarrjes / personit fizik:

*Numri unik tatimor:

*Е-mail:

Faqja e internetit:

Telefon:

* Veprimtaria Themelore:
tregtareshërbimiprodhimi

Back To Top