skip to Main Content

Raportet financiare mund të jenë të ndërlikuara dhe me analizën financiare të njëjtat ato analiza shndërrohen në tregues të kuptueshëm për menaxherin

– Analiza financiare paraqet Analizë dhe raporte të projektuara për nevojat e klientit
– Raporte financiare mujore/tremujore/vjetore
– raporte të tjera relevante

Këto raporte do t’ju japin përgjigje pyetjeve për atë nëse jeni, dhe se sa jeni fitimprurës, likuiditeti, solvenca, dhe nëse keni ose mbani sukses afatgjatë të Biznesit tuaj.

Back To Top