skip to Main Content

Zgjedhja e stafit të vërtetë tregohet gjithmonë si hap kyç në çdo kompani. Ekipi i INTER AKAUNT KONSALTING mund t’ju ndihmojë gjatë zgjedhjes së stafit tuaj:
– asistent financiar/administrativ;
– ndihmës kontabilist;
– kontabilist.

Shërbimi për përzgjedhje të kandidatëve përfshin:
– njoftim të pozicionit të nevojshëm në pajtueshmëri me nevojat për të njëjtin;
– procesi i përzgjedhjes me 2 intervista;
– testim të kandidatëve;
– propozim të 3 kandidatëve potencialë për pozicionin e kërkuar.

Back To Top