skip to Main Content

Inter Akaunt Konsalting është agjent i licencuar për regjistrimin e kompanive që do t’ju ndihmojë në fillimin e biznesit tuaj dhe Firmën juaj e re për një kohë të shkurtër rekord do të jetë funksionale.

Regjistrim të personave të rinj juridikë në regjistrin qendror:
– Mbështetje administrative dhe konsultime në procesin e themelimit të kompanisë
– Këshilla për formën më të përshtatshme për regjistrim të firmës për biznes të ri
– Regjistrim të kompanisë në Regjistrin qendror të R. së Maqedonisë

Ndryshime aktuale në regjistrimin e firmës tuaj
Ne ju ofrojmë mundësi që të zgjidhni kombinim të atyre shërbimeve që i përshtaten biznesit tuaj, duke filluar nga regjistrimi i kompanisë, hapja e llogarisë bankare, regjistrimi i qëllimeve të TVSH, zgjedhje të kandidatëve për punësim, llogaritje të pagave, shërbime kontabiliteti dhe shërbime tatimore, dhe deri në ofrimin e shërbimeve në të gjitha fazat e zhvillimit tuaj strategjik.

Back To Top