skip to Main Content

Пресметката за плата да се одвива надвор од фирмата, дури и истата да има внатрешно сметководство, е многу честа појава. Таа може да биде оптеретувачка работа и да одзема доста време и енергија на вработените во компанијата.

Дополнително, пресметката на плата во скоро сите компании е доверлва и осетлива информација и истата треба да биде достапна само до одреден број на луѓе, што не секогаш е изводливо во услови кога истата се пресметува во рамките на самата компанија.

Добијте професионална услуга за пресметка на плата која вклучува:

  • Подготовка на плата со платни листи
  • Администрирање боледувања, одмори, работно време, договори за вработување и сл.
  • Изготвување на месечни извештаи
  • Изготвување на годишен извештај
Back To Top