skip to Main Content

Изборот на вистински кадар секогаш се покажува за клучен потег на секоја компанија. Тимот на ИНТЕР АКАУНТ КОНСАЛТИНГ може да ви помогне при изборот на вашиот кадар:
– финансиски/административен асистент;
– помошник сметководител;
– сметководител.

Услугата за селекција на кандидатите вклучува:
– огласување на потребната позиција согласно потребите за истата;
– процес на селекција со 2 интервјуа;
– тестирање на кандидатите;
– предлог на 3 потенцијални кандидати за бараната позиција.

Back To Top