skip to Main Content

Интер Акаунт Консалтинг е лиценциран агент за регистрација на компании кој ќе ви помогне во започнувањето на вашиот нов бизнис и Вашата нова фирма за рекордно краток период ќе биде функционална.

Регистрација на нови правни лица во централен регистар:
– Административна поддршка и консултации во процесот на основање на компанија
– Совети за најпогодната форма за регистрирање на фирма за нов бизнис
– Регистрација на компанијата во Централен регистар на Р.Македонија

Тековни промени во регистрацијата на Вашата фирма
Ние ви нудиме можност да одберете комбинација на оние услуги кои одговараат на вашиот нов бизнис, почнувајќи од регистрација на компанијата, отварање банкарска сметка, регистрација за цели на ДДВ, избор на кандидати за вработување, пресметка на плати, сметководствени услуги и даночни услуги, па се до пружање на услуги во сите фази на вашиот стратешки развој

Back To Top